Om Genesis

Genesis Awards vil feire, verdsette og anerkjenne talenter i det Norsk- Afrikanske miljøet ved å ha en prisutdeling. Det vil bli utdelt en pris for hver vinner av årets kategori. Dette på grunnlag av en avstemning her og en utvalgt jury. Grunnleggeren bak Genesis ønsker at dette skal være starten på en inspirerende æra for unge entrepenører. Hennes målsetting bak prosjektet er å drive de yngre Norsk- Afrikanerne i Norge til å stå for sine nye innovative tanker og ideer. Genesis inspirerer skapelsen av kultur og forsterker det kreative sinnet mest av alt. Kategoriene tar for seg de talentene Genesis mener representeres sterkest i industrien og der de ser at det finnes et stort miljø, men lite påskjønnelse.

Kinam Konlan er grunnleggeren av Genesis Awards. Som gründer drives hun av et sterkt ønske om å finne bedre løsninger til de utfordringene som Norsk- Afrikanere står ovenfor i dagens samfunn. Hun ønsker å rette et fokus på deres interesser, ønsker og behov. Dette for å erstatte et manglende tilbud som fremmer, anerkjenner, motiverer og feirer Norsk- Afrikanere i Norge.

Genesis Awards 2019 blir prosjektets lanserende event og første milepæl.